Photinia x fraseri 

Botanical Name:

Photinia x fraseri 

Common Name:

Photinia Robusta

Size:

4-5 metres tall

About this plant:

Price List

Contact Us